Ctrl+D

paradoks () . 27

. 62

- . 51

. 67

. 25

. 20

. 34/

. 36

" " 8 . .